Fol = Fol ?>

Fol = Fol

Gotdomme! It keatsen sit oan’e hasses ta fol! Wy sjoch jim freed! Bist no te let mei opjaan dan meist fansels ek om in lekker fris kuolle en ferskrikkelijk kâld bierke del komme! 

Feestkleding365 sponsor fan temaklean Slachtepop ?>

Feestkleding365 sponsor fan temaklean Slachtepop

De websjop Feestkleding365.nl sil ús dit jier stypje yn’e foarm fan klean, pasjend by it tema Après Ski! In leuke bykomstigheid is dat wy ús besikers in koartingskoade jaan meie, om dizze koade te bemachtigjen hoechst allinne mar ús Facebook pagina te liken. Op dizze pagina krijst dan de koade te sjen. Feestkleding365.nl, ideaal foar in Après Ski kostuum op Slachtepop! De koade kin ynwiksele wurde op www.feestkleding365.nl.

Jou jim op foar it keatsen! ?>

Jou jim op foar it keatsen!

Ek dit jier sil we wer keatse yn’e Slachte Dome, mar dan krekt efkes oars! Om wat kontrôle te hâlden op de gesellicheid en de tiiden keatse wy dit jier mei 3 listen. Eltse partij duorret 45 minuten. As it treft bin je klear, as it net treft telle it oantal behelle earsten. Der sil keatst wurde yn in A & B klasse. Manlju en froulju troch elkoar om dochs ek in bytsje mei te gean yn de tiid van…

Lees Meer Lees Meer