KEATSEN is moai wurk!

KEATSEN is moai wurk!

Fanôf no kinsto dy wer opjaan om mei te dwaan oan ‘e Wylde Nachtkeatsparty op 7 juny o.s. yn ‘e keatsdome fan Slachtepop!

Tagg snel dyn keatsmaten en doch mei!

Sjoch by it kopke ‘Wylde Nachtkeatsparty‘ boppe oan’e side om dy op te jaan!

Reageren is niet mogelijk.